Get Adobe Flash player

ใบงานที่ 2.1

ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP  โดยพิมพ์ข้อมูลประวัติส่วนตัวให้กำหนดตัวแปรต่าง ๆดังนี้ จำนวน 3 คน

-ชื่อ-สกุล
-เพศ
-น้ำหนัก
-ส่วนสูงอายุ

\\ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงให้รู้ว่าเป็นของใครในจดหมาย หรือ หัวข้อ

ปัญหาที่เจอการทำ Transparent poxy

การสร้าง LAN Network ในสมัยปัจจุบันที่วงจรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องสร้าง Transparent proxy เหมือนในช่วงยุดคแรกๆแล้ว เพราะการทำ Transparent proxy เป็นการเพิ่มคอขวดของ I/O ของระบบ Proxy ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานใช้อินเตอร์เน็ตได้ช้าลง โดยเฉพาะเมื่อมีจำนวนผู้ใช้มากๆ
การแก้ไขปัญหาสำหรับ Linux server ที่นำมาทำเป็น firewall สามารถทำโดยหยุดการทำงานของ Transparent proxy และให้ firewall ทำหน้าที่ NAT (masqurade) ออกเพียงแบบเดียวจะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่สิ่งที่หายไปคือความสามารถในการเก็บ log พื้นฐานที่ลดลง หรือ ผู้ดูแลระบบบางคนอาจจะเลือกทำ Packet log แทน ซึ่งมีจุดอ่อนที่มีปริมาณข้อมูลสูง และโครงสร้างของ packet log ไม่มีโครงสร้าง log ที่สอดคล้องกัน ทำให้การหาข้อมูลหรือการวิเคราะห์ log อาจจะทำแล้วยาก สับสน

Read more: ปัญหาที่เจอการทำ Transparent poxy

551787
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
403
375
2256
548389
1478
6273
551787

Your IP: 3.81.89.248
Server Time: 2021-12-05 17:55:24